Domeniile în care vă putem oferi consultanță și asistență tehnică sunt următoarele:

Asociația Obștească Hai Moldova este o echipă de profesioniști, care vă oferă suport în identificarea, implementarea și dezvoltarea proiectelor de mediu. Oferim consultanță și asistență tehnică atât instituțiilor de stat și APL-urilor, cât și companiilor private și sau ONG-urilor.

ula

Studii de prefezabilitate și fezabilitate pentru proiecte de gestionare a deșeurilor, evacuarea și ecologizarea gunoiștilor neautorizate

Implementarea sistemului integrat de colectarea selectivă a deșeurilor cu prezentarea trasabilității

Cursuri pentru tineri și elevi cu privire la protecția mediului și gestionarea deșeurilor

Instruiri și campanii de informare/sensibilizare cu privire la protecția mediului și gestionarea deșeurilor

Evacuarea gunoiștilor neautorizate, ecologizarea și redarea în circuitul natural

Strategii și planuri interne de management deșeuri

Ghiduri, pliante, materiale informative

Plantarea și îngrijirea copacilor