Mai multe lecții în natură și studierea problemelor de mediu locale. Elevii din opt școli din țară

martie 1, 2021

Profesori din opt școli din localitățile Boșcana, Jevreni, Coșernița, Onițcani și Sîngera au fost instruiți să aplice un program unic educațional dezvoltat de experții de mediu ai echipei Hai Moldova, prin care să cultive în elevii lor responsabilitatea și grija față de mediul în care locuiesc. Pe lângă un ghid în care profesorilor li se explică cum să-și organizeze lecțiile într-un mod captivant pe temele de mediu, în școlile participante în acest proiect vor fi create și patrule eco – grupuri de elevi care vor monitoriza situația de mediu la ei în școală și localitate.

De ce este importantă educația ecologică?

Echipa Hai Moldova explică în ghidul lansat că își doresc să pună accent pe educația ecologică pentru că, în prezent, mai mult de 7 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună știință sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colț al lumii, oamenii taie păduri, extrag minerale și surse de energie, erodând solul de la suprafață, poluând aerul și apa, creând deșeuri primejdioase și producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieții pe pământ. Deoarece cerințele care decurg din suprapopulare și dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-și satisfacă nevoile și dorințele. Şi devine de asemenea imposibil să scape de consecințele degradării serioase a mediului: dispariția speciilor, extinderea deșertului, contaminarea cu pesticide, creșterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia și pierderea de vieți umane. Mulți experți sunt îngrijorați de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă, vom fi martorii distrugerii treptate a sistemelor care sprijină viața pe Pământ.

Educația privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătățească calitatea vieții prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva și împiedica apariția problemelor de mediu. Educația de mediu poate ajuta oamenii să câștige cunoștințe, deprinderi, motivații, valori și angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului și de a-și asuma răspunderea pentru menținerea calității mediului, explică experții.

Realizatorii ghidului mai spun că scopul lor este să-i ajute pe cei care organizează astfel de cursuri în școli să dezvolte strategii creând programe efective de educație a mediului. Deși ghidul pune accentul în special pe educația ecologica în școli, multe din informații se pot aplica la programele de educație ale comunităților. Copiii sunt un public foarte important pentru educația ecologica deoarece sunt gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii își pot influența părinții și alți membri ai comunității. Educatorii și toți cei care lucrează în școli împreună cu elevii pot avea un impact deosebit, de la creșterea conștientizării și cunoașterii până la formarea de atitudini și proiecte active în numele educației mediului.

În ghid, profesori sunt îndemnați:

Să organizeze mai multe lecţii în natură. Toate lecțiile au fost scrise pentru a fi predate în clasă dar se pot adapta foarte ușor și în afara clasei. Lecțiile în aer liber sunt mult mai interesante și mai distractive. În același timp dau posibilitatea studentului/elevului să și cunoască în mod direct elementele despre care învață și sunt un foarte bun factor motivant;

Să adapteze lecţia la stilul lor de predare, fiind creativi și folosind orice alt material ajutător care va face lecția mai interesantă;

Să adauge studii de caz. Acestea pot fi anexe ale lecțiilor și pot fi realizate imediat după ce lecția a luat sfârșit, cu scopul de a sublinia ideile manualului. Studiile de caz pot fi ușor de găsit pe internet.

Programul își propune să le facă cunoscute elevilor și problemele de mediu din țară noastră. Prin urmare și faptul că în fiecare an, în Republica Moldova sunt generate aproape 3 milioane de tone de deșeuri. În ghid, profesorii sunt îndemnați să le vorbească separat despre fiecare problemă în parte: deșeurile deosebit de periculoase, importanța colectării separate, problema ambalării excesive, importanța copacilor și altele.

De asemenea, elevii vor fi învățați să deprindă un comportament conștiincios de mediu.

Hai Moldova a elaborat programul „Patrula eco. Ghid de educație ecologică” în cadrul proiectului lansat în luna septembrie „Comunități sustenabile – dezvoltare durabilă”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Pe parcursul acestuia, localitățile din r. Criuleni – Jevreni, Boșcana, Coșernița, Onițcani și or. Sîngera beneficiază de susținerea experților de mediu pentru a elabora strategii de rezolvare a problemelor de mediu în mod constructiv, dar și de a educa spiritul civic și responsabil al cetățenilor și autorităților.