Lucrările de ecologizare a depozitului de deșeuri ilegal și neconform din s. Mărdăreuca, com. Boșcana sunt în desfășurare.

octombrie 17, 2022

În paralel cu lucrările tehnice, desfășurăm o campanie de informare a localnicilor pentru a asigura durabilitatea proiectului.
Astfel, săptămâna trecută am efectuat mai multe întâlniri cu angajații primăriei și localnicii din s. Mărdăreuca, dar și elevii și profesorii din L. T. “Mihail Stratulat” din com. Boșcana (Mulțumim Doamna Director Viorica Iacub-Stavila). Localnicii au fost informați despre daunele provocate de gunoiște, lucrările de ecologizare efectuate, dar și despre interdicția de a arunca gunoiul ilegal la gunoiștea închisă, fiind pasibili de amendă de aproape 10 000 lei pentru nerespectarea legii.
La moment în comuna Boșcana există un sistem de management al deșeurilor, inclusiv colectare selectivă, iar cetățenii sunt încurajați să se aboneze la acest serviciu pentru asigurarea curățeniei în localitate.
O locuitoare din s. Mărdăreuca ne-a povestit că acum câțiva ani, a fost nevoită de sacrifice un vițel, care era bolnav. În stomacul acestuia au găsit mai multe pungi din plastic, care au și cauzat deteriorarea sănătății. Aceasta a menționat că este foarte bucuroasă de un asemenea proiect la ei în localitate, mai ales că în locul gunoiștii va fi plantată o pădure.
Existența unei gunoiști, în special în imediata apropiere a zonelor rezidențiale generează poluarea solului și a apei, poluarea aerului, atât în faza statică și mai ales în cazul survenirii incendiilor, riscuri de accidente, miros neplăcut, aspect inestetic, devalorizarea economică a terenurilor din preajmă.
Proiectul de ecologizare este realizat în concordanță cu cadrul legal din RM și în conformitate cu cele mai bune practici și tehnici de mediu internaționale.
Amintim că toamna trecută, la inițiativa și cu susținerea financiară și participarea activă a echipei băncii comerciale ProCredit Bank Moldova, A. O. Hai Moldova împreună cu Primăria Comunei Boșcana au făcut primul pas în transformarea unei gunoiști neautorizate pe un deal erodat din s. Mărdăreuca, com. Boșcana, r. Criuleni, într-o pădure cu mai multe specii de copaci. În vara anului curent a fost inițiată a doua etapă, și anume executarea lucrărilor tehnice de ecologizare, terasare, compactare a gunoiștii și împădurire a amplasamentului.
Proiectul de ecologizare a gunoiștii ilegale este realizat de A. O. Hai Moldova, cu susținerea financiară și participarea activă a angajaților băncii comerciale ProCredit Bank, împreună cu APL Boșcana (Svetlana Racul) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului Criuleni (Ion Guzun).