Lansare proiect Școala ECO – crearea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor.

septembrie 16, 2021

Astăzi, Asociația Obștească Hai Moldova, a lansat în premieră proiectul Școala ECO – crearea sistemului integrat de management al deșeurilor în 10 școli. Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în cadrul Liceului Teoretic ,,Mihail Stratulat”, com. Boșcana, r. Criuleni.

Prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm un sistem integrat de management al deșeurilor, să creăm toată infrastructura necesară colectării selective și gestionării corecte a deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. În cadrul acestui proiect, vom informa, educa și implica comunitățile școlare în programe interesante de educație ecologică, cu aplicare practică a cunoștințelor. Și anume:

Instalarea pubelelor de colectare selectivă a deșeurilor în interior și exterior;
Instruirea elevilor și profesorilor cum să colecteze corect deșeurile;
Asistarea Instituțiilor de învățământ în contractarea unui operator autorizat, care va asigura gestionarea corectă a deșeurilor;
Organizarea activităților și concursurilor ECO între elevi și instituții de învățământ;
Organizarea vizitelor de studiu la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor;
Organizarea mai multe acțiuni de salubrizare în comunități;
Realizarea unei campanii de informare și conștientizare asupra problemei deșeurilor pe tot parcursul desfășurării proiectului;
Organizarea unui eveniment de premiere a tuturor participanților – Gala Hai Moldova.

“Tinerii sunt averea și viitorul unei țări. Trebuie să avem grijă de ei și de viitorul lor. Proiectul Școala ECO este un proiect prin care ne dorim nu numai îmbunătățirea condițiilor de viață în școală, ci și un proiect de educație a tinerei generații. Proiectul nu se limitează cu implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor ci va continua cu lecții, vizite de lucru și exemple concrete de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor.

În următorii ani, problemele de mediu vor deveni o componentă foarte importantă în orice domeniu de activitate. Educarea tinerilor de astăzi înseamnă abilitarea societății de mâine. Ne dorim să continuăm asemenea proiecte în toată Republica Moldova“, susține coordonatoarea proiectului Școala ECO, Nadejda Cebotari.

Deșeurile vor fi colectate în 4 fracții: hârtie, reciclabile (plastic, sticlă, metal), mixte (nereciclabile) și vegetale/organice. Pe teritoriul fiecărei instituții de învățământ deșeurile vegetale și organice vor fi compostate. Ne dorim ca aceste bune practici de gestionare a deșeurilor să fie preluate de elevi și părinți și implementate acasă.
Prin acest proiect ne propunem să reducem cu 70% volumul deșeurilor care va ajunge la groapa de gunoi, prin colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor prin reciclare și compostare. Deșeurile reciclabile vor fi preluate de un operator autorizat și vor fi valorificate conform cadrului legal.

Proiectul se va desfășura în 10 instituții de învățământ, în care învață 3 687 de elevi. Acestea sunt:
• L.T. „Alexandru cel Bun”, or. Sîngera;
• Gimnaziul nr. 67, s. Revaca, comuna Sîngera;
• Gimnaziul nr. 68 din s. Dobrogea, comuna Sîngera;
• Gimnaziul Zăicana, s. Zăicana, r. Criuleni;
• L.T. „Mihail Stratulat”, comuna Boșcana, r. Criuleni;
• Gimnaziul „Coșernița”, s. Coșernița, r. Criuleni;
• Gimnaziul „Onițcani”, s. Onițcani, r. Criuleni;
• Gimnaziul Slobozia-Dușca, s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni;
• L. T. „Boris Dînga”, or. Criuleni, r. Criuleni;
• Gimnaziul „Mihai Eminescu”, s. Jevreni.

Mulțumim tuturor care au participat astăzi la inaugurarea acestui proiect frumos dar și vor fi implicați direct în gestionarea lui: Viorica Stăvilă – Directoare L.T. Mihail Stratulat, Nadejda Cebotari – coordonator proiect Hai Moldova, Alexandru Gincu – reprezentant Fundația Coca-Cola, Pavel Spînu – Președintele Consiliului Raional Criuleni, Ghenadie Cazacu – consilier raional Criuleni, Eugen Butucea – consilier raional Criuleni, Daniela Țîganaș – A. O. Hai Moldova.

Proiectul Școala ECO este realizat cu susținerea Fundației Coca-Cola ( The Coca-Cola Company ), cărora le mulțumim pentru suport!