Hai Moldova va ajuta cinci localități din centrul țării să-și cunoască problemele de mediu

octombrie 8, 2020

Hai Moldova va ajuta cinci localități din centrul țării să-și cunoască problemele de mediu și să dezvolte strategii pentru soluționarea acestora.

Echipa Hai Moldova a semnat acorduri de colaborare cu cinci localități din centrul țării, în cadrul proiectului lansat în luna septembrie „Comunități sustenabile – dezvoltare durabilă”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Pe parcursul acestuia, localitățile Jevreni, Boșcana, Coșernița, Sîngera și Onițcani vor beneficia de susținerea experților de mediu pentru a elabora strategii de rezolvare a problemelor de mediu în mod constructiv, dar și de a educa spiritul civic și responsabil al cetățenilor și autorităților.

În Republica Moldova peste 85 % din apele de fântâni nu sunt potabile, 50 % din apele subterane nu sunt bune nici pentru irigat, aproape jumătate de soluri sunt degradate, mai puțin de 11 % din teritoriul țării este împădurit și avem peste 1 600 de gunoiști neconforme. Lipsa cunoștințelor care ar permite înțelegerea problemelor de mediu conduce la inacțiune din partea autorităților sau acțiuni neperformante. Lipsa unei viziuni, a unui plan de acțiuni, a unei educații ecologice atât a cetățenilor cât și a autorităților duce la agravarea stării mediului. Cel mai mult sunt afectați de problemele de mediu comunitățile rurale, și în special categoriile defavorizate, femei și copii.

Orice comunitate locală modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare. Succesul comunităților de a-și planifica viitorul dorit pe termen lung, este determinat, pe de o parte, de o administrație publică locală care funcționează eficient, care are experiență și disponibilitate de a elabora strategii și de a rezolva problemele în mod constructiv, iar pe de altă parte, de un spirit civic și angajat al cetățenilor.

Din aceste motive, echipa Hai Moldova dezvoltă, începând cu această toamnă, proiectul „Comunități sustenabile – dezvoltare durabilă”. Cele cinci localități selectate vor avea oportunitatea să-și dezvolte capacitățile instituționale, să-și modeleze valori și atitudini, să beneficieze de programe educaționale. Astfel, în aceste localități plănuim:

# să evaluăm situația actuală de mediu din fiecare localitate;
# să realizăm unui plan de acțiuni de mediu local în baza analizei;
# să organizăm întâlniri comunitare;
# să ținem traininguri și conferințe cu toți actorii relevanți din localități: primar, consilieri, profesori, proprietari de afaceri, tineri și cetățeni;
# să elaborăm un suport pentru cursul de educație ecologică și să instruim profesorii din instituțiile de învățământ din localitățile selectate;
# să formăm câte un grup de inițiativă cetățenească din aleși locali, lideri comunitari, educatori, profesori;
# să formăm patrule eco în școli, unde elevii vor elabora comportamente pozitive de mediu.

Pe această cale, cunoștințele de mediu oferite comunității, planul de acțiuni, instrumente și acțiuni concrete, vor motiva comunitatea să își îmbunătățească condițiile de mediu, respectiv calitatea vieții.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro organizațiilor societății civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Din aceste motive, echipa Hai Moldova dezvoltă, începând cu această toamnă, proiectul „Comunități sustenabile – dezvoltare durabilă”. Cele cinci localități selectate vor avea oportunitatea să-și dezvolte capacitățile instituționale, să-și modeleze valori și atitudini, să beneficieze de programe educaționale. Astfel, în aceste localități plănuim:

# să evaluăm situația actuală de mediu din fiecare localitate;
# să realizăm unui plan de acțiuni de mediu local în baza analizei;
# să organizăm întâlniri comunitare;