Care sunt problemele apei în Republica Moldova?

februarie 1, 2021

În ultimii ani s-au extins sistemele de alimentare cu apă, astfel 96 % din populația urbană și 81 % din populația rurală au acces la surse îmbunătățite de apă potabile.

Cu toate acestea, sistemele de aprovizionare cu apă nu sunt dotate cu sisteme adecvate de epurare a apelor folosite. Din numărul total de apeducte (742), doar 166 dispun de sisteme de canalizare (din care doar 121 sunt funcționale) și din care doar 101 sunt înzestrate cu stații de epurare a apelor uzate, iar din acestea doar 70 sunt funcționale. Prin urmare, numărul populației care are acces la sisteme de canalizare este de 761 mii persoane, ceea ce constituie 22,2 % din populația țării: 42 % din populația urbană și doar 3 % din populația rurală.

Deși datele statistice arată că apele uzate sunt epurate în proporție de 93,6 % în 2015, analizele de laborator efectuate de Centrul Național de Sănătate Publică la apele uzate deversate în bazinele de apă demonstrează o calitate necorespunzătoare normativelor de epurare a apelor uzate.

Cine este direct afectat de probleme?

Populația care se alimentează cu apă din surse subterane și din fântânile de mină. Din cantitatea totală de ape subterane de adâncime, extrase sau cercetate pe teritoriul republicii, circa 50 % nu pot fi recomandate în scopuri potabile fără o tratare preliminară. Aceste ape au un conținut ridicat de mineralizare, fluor, hidrogen sulfurat, fier, sodiu, amoniac și alte elemente. În același timp, fântânile de mină sunt poluate cu nitrați, nitriți și amoniac în proporție de cca 85 %. În multe localități rurale, unică sursă de apă potabilă sunt fântânile de mină, apa cărora este poluată de diverse surse de poluare cum ar fi grajduri de animale, toalete, deșeuri, toate acestea fiind amplasate la o distanță mică de fântâna de mină.

Oamenii din localitățile ale căror sursă principală de apă potabilă este fluviul Nistru, din punct de vedere al cantității apei pentru potabilizare. Această vulnerabilitate s-a accentuat odată cu extinderea nodului hidraulic de la Novodnestrovsk din Ucraina, care influențează semnificativ debitul fluviului Nistru. În condițiile în care se planifică alimentarea cu apă potabilă din fluviul Nistru a șase raioane din nordul republicii și două raioane din centrul țării, numărul persoanelor potențial vulnerabile crește semnificativ.

Fermierii. Din punct de vedere al calității apei pentru irigare, cei mai vulnerabili sunt fermierii, a căror terenuri sunt amplasate în afara localităților urbane, și singura sursă de apă pentru irigare este apa din râurile interne. Calitatea apelor de suprafață a râurilor interne suferă de un grad mare de poluare datorat nefuncționării sau funcționării parțiale a stațiilor de epurare ale apelor uzate. Din acest motiv, apa nu întrunește calitatea corespunzătoare pentru a putea fi folosită pentru irigare. Cu toate acestea, fermierii, neavând alternativă, recurg la încălcarea legislației și utilizează acea apă poluată pentru irigarea culturilor agricole, expunând consumatorii produselor agricole riscurilor de îmbolnăvire.

Ce putem face?

Construcția de stații de epurare pentru toate localitățile urbane şi stații de epurare / pre-epurare a apelor uzate pentru toți agenții economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;

Pentru a majora volumul resurselor de apă din Republica Moldova, este necesară implementarea principiilor de management integrat al resurselor de apă, stipulate în legislația Republicii Moldova, inclusiv pe râurile transfrontiere – fluviul Nistru și râul Prut.

Surse:

Evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în Moldova, 2017, OECD, UNEP
http://www.ehgeom.gov.md/ro/proiecte-din-bugetul-de-stat/monitorizarea-apelor-subterane
http://www.particip.gov.md/categoryview.php?cat=10&l=ro&fbclid=IwAR3b_ySplZwVk0yrm7kI-eZPxdAay5eW1MAy0OOjJTnzUBEmy53yij9jy2Y