Patrula ECO – program de educație ecologică și implicare civică

Patrula ECO este un proiect de educație și implicare civică destinat elevilor și tinerilor, realizat în comun cu instituțiile de învățământ și centrele de tineret din Republica Moldova. Scopul programului este de a oferi tinerilor și elevilor experiențe educaționale formale și non-formale, dezvoltarea unor comunități active de elevi care promovează protecția mediului, dezvoltarea cetățeniei active și spiritului civic. Acest proiect va contribui la formarea unei generații de cetățeni responsabili și implicați la nivel local și național.

Proiectul Patrula ECO este un concept amplu și cuprinzător, reunind aspecte interconectate referitoare la mediu, la aspecte sociale și economice. Proiectul educațional Patrula ECO lărgește conceptul de educație ecologică, care cuprinde un număr din ce în ce mai mare de subiecte legate de dezvoltare. Prin urmare, educația ecologică ar trebui elaborată și completată cu alte domenii de educație, într-o abordare integrată către o educație pentru dezvoltare durabilă. Scopul nostru este să contribuim la formarea unei generații de cetățeni responsabili și implicați.

Prin intermediul acestui proiect, elevii vor aplica în cadrul activităților practice, cunoștințele și abilitățile învățate în clasă. Plantare și îngrijirea copacilor, compostarea frunzelor de pe teritoriul școlilor, colectarea separată a deșeurilor, reciclarea hârtiei, acțiuni de salubrizare, vizite și expediții în teren, toate sunt concepute pentru dezvoltarea tinerilor și pentru a contribui la îmbunătățirea propriei comunități.

​Unul din obiectivele acestui proiect este de a oferi educatorilor un cadru și un curriculum utilizabil pentru facilitarea educației de mediu și implicării civice pentru elevi. Acest obiectiv sporește fundamentele ecologice ale elevilor, conștientizarea și sensibilizarea, abilități de analiză a problemelor și abilitatea de a acționa în direcția gestionării durabile a problemelor de mediu.

​Aspectele de mediu și implicarea socială sunt probleme reale și trebuie abordate de întreaga comunitate. Educația tinerilor este o parte integrantă a soluției. Proiectele de promovarea a educației de mediu și a responsabilității civice a tinerilor sunt esențiale pentru construcția durabilă a societății.

Proiectul Patrula ECO 2021, este implementat în 10 instituții de învățământ și este realizat cu susținerea Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

  • L.T. „Alexandru cel Bun”, or. Sîngera;
  • Gimnaziul nr. 67, s. Revaca, comuna Sîngera;
  • Gimnaziul nr. 68 din s. Dobrogea, comuna Sîngera;
  • Gimnaziul Zăicana, s. Zăicana, r. Criuleni;
  • L.T. „Mihail Stratulat”, comuna Boșcana, r. Criuleni;
  • Gimnaziul „Coșernița”, s. Coșernița, r. Criuleni;
  • Gimnaziul „Onițcani”, s. Onițcani, r. Criuleni;
  • Gimnaziul Slobozia-Dușca, s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni;
  • L. T. „Boris Dînga”, or. Criuleni, r. Criuleni.

Educăm o generație de cetățeni conștienți și responsabili!